• Technische Zaken

Structuur Technische Zaken Dalto/Klaverblad Verzekeringen

Dalto kent één technische commissie, van waaruit alle technische zaken worden gecoördineerd. Hieronder zie je de verschillende functies en mailadressen. De TC voert het door de ledenvergadering vastgestelde beleid uit. Douwe de Vries is verantwoordelijk bestuurslid en volgt het werk van de TC op de voet.

Bestuurslid Technische Zaken:
Douwe de Vries: douwetdevries@gmail.com

Douwe de Vries - Bestuurslid Technische Zaken

Douwe de Vries

Technische Commissie (mailadres tc@dalto.nl):

Henry Valk (voorzitter): henry.valk@gmail.com
Aanspreekpunt voor Dalto 5, 7 en Midweek; Dalto A1 en A2. Tevens eindverantwoordelijk voor scouting.

Paul van de Griendt: paul@vandegriendt.nl
Aanspreekpunt Dalto 1 en 2 en de Medische Commissie.

Marleen Brouwer: mvkbrouwer@gmail.com
Beleidsontwikkeling, tevens aanspreekpunt E- en F-jeugd en Kangoeroes.

Wesley Dinsbach: wesleydinsbach@hotmail.com

Financiën. Aanspreekpunt oefenprogramma.

Bert van der Wiel: bert_vanderwiel@yahoo.com
Aanspreekpunt C t/m F-jeugd.

Ed van Moolenbroek: e.vanmoolenbroek@caiway.nl
Buurtsportcoaches, trainerscoördinator en opleidingen.

Elmer Groot Hulze: elmergroothulze@hotmail.com
Aanspreekpunt A3, A4, A5 en B-jeugd

Overige functies:

Wedstrijdsecretariaat senioren en A-jeugd:
Cynthia Langewen: ws.sen-jun@dalto.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd:
Carola de Jong en Stef Böger: ws.jeugd@dalto.nl

Speciaal Korfbal:
Hans Bömer en Simone Benschop: speciaalkorfbal@dalto.nl

Trainingsrooster:
Jos van Grinsven: fiekejos@hetnet.nl

Oefenwedstrijden:
Jan Rodenburg: oefenwedstrijden@dalto.nl.

Medische Commissie:
Fred Dingemans: f.dingemans@casema.nl

Kangoeroe Klup: vacature.

coördinator C-jeugd:
Monique Willemsen: ammoenmonique@hotmail.com

coördinator D-jeugd:
Edwin van Kooten Niekerk: edwin.esthervankn@gmail.com

De technische commissie in beeld

Henry Valk

Henry Valk

Paul van de Griendt

Paul van de Griendt

Marleen Brouwer

Marleen Brouwer

Wesley Dinsbach

Wesley Dinsbach

Bert van der Wiel

Bert van der Wiel

Ed van Moolenbroek

Dalto - Elmer Groot Hulze

Elmer Groot Hulze

Nieuwsberichten