• Technische Zaken

Structuur Technische Zaken Dalto/Klaverblad Verzekeringen

Dalto kent één technische commissie, van waaruit alle technische zaken worden gecoördineerd. Hieronder zie je de verschillende functies en mailadressen. De TC voert het door de ledenvergadering vastgestelde beleid uit. Douwe de Vries is verantwoordelijk bestuurslid en volgt het werk van de TC op de voet.

Bestuurslid Technische Zaken:
Douwe de Vries: douwetdevries@gmail.com

Douwe de Vries - Bestuurslid Technische Zaken

Douwe de Vries

Technische Commissie (mailadres tc@dalto.nl):

• De aanspreekpunten van de TC voor de teams kunt u vinden op de teampagina’s.

Henry Valk (voorzitter): henry.valk@gmail.com
Eindverantwoordelijk voor scouting.

Paul van de Griendt: paul@vandegriendt.nl
Aanspreekpunt Dalto 1, 2, A1 en A2 en de Medische Commissie.

Douwe de Vries: douwetdevries@gmail.com
Aanspreekpunt Dalto 3, 4 en 6.

Marleen Brouwer: jtc@dalto.nl
Beleidsontwikkeling, tevens aanspreekpunt Dalto 5, E- en F-jeugd en Kangoeroe Klup.

Bert van der Wiel: bert_vanderwiel@yahoo.com
Aanspreekpunt C t/m F-jeugd.

Elmer Groot Hulze: elmergroothulze@hotmail.com
Aanspreekpunt A3, A4, A5 en B-jeugd

Ed van Moolenbroek: e.vanmoolenbroek@caiway.nl
Buurtsportcoaches, trainerscoördinator en opleidingen.

Wesley Dinsbach: wesleydinsbach@hotmail.com
Financiën. Aanspreekpunt oefenprogramma.
Beleidsontwikkeling.

De technische commissie in beeld

Henry Valk

Henry Valk

Paul van de Griendt

Paul van de Griendt

Marleen Brouwer

Marleen Brouwer

Wesley Dinsbach

Wesley Dinsbach

Bert van der Wiel

Bert van der Wiel

Ed Van Moolenbroek - TC Dalto

Ed van Moolenbroek

Dalto - Elmer Groot Hulze

Elmer Groot Hulze

Nieuwsberichten