Accommodatie veld en zaal

De Woerd

Tijdens de veldperiode trainen en spelen wij op De Woerd, waar wij met drie kunstgrasvelden over een prachtige accommodatie beschikken.  Dalto neemt met ruim dertig teams deel aan de competitie. Die competitie is er voor alle leeftijdscategorieën en op alle niveaus.

Sinds oktober 2016 beschikt Dalto over een fraai clubhuis. Bij ‘Clubhuis Dalto’ kunt u alles lezen over de bouw en de feestelijke opening. Beheer en groot onderhoud van de accommodatie wordt gedaan door de Stichting ondersteuning korfbalbeoefening Driebergen. Wij delen de accommodatie een aantal dagdelen per week met BLOS Sport BSO locatie De Woerd. Meer info vindt u bij Commissies/Accommodaties.

Sporthal Hoenderdaal

Sporthal Hoenderdaal vormt tijdens de winterperiode de thuishaven. In deze prima accommodatie worden de thuiswedstrijden in een fantastische ambiance met regelmatig meer dan 800 toeschouwers gespeeld. Wilt u niet zelf spelen, maar wel een spannend avondje korfbal meemaken, dan bent u welkom!

Dalto heeft een bruisend verenigingsleven. Korfballen is natuurlijk de hoofdmoot daarin, maar gezelligheid, vrienden maken en saamhorigheid zijn ook erg belangrijk. De maandelijkse feesten voor jong en oud zijn dan ook niet te versmaden.

10 februari 2021 – Daltoveld in de sneeuw

20210210 Daltoclubhuis in de sneeuw