Winkelwagen (0)

Gedragsregels, voorkom ongewenst gedrag

Header-Gedragsregels-Dalto

Dalto streeft naar een veilig sociale omgeving voor iedereen. Laten we dus met ons allen zorgen voor onderling correct gedrag en een sfeer waarbinnen iedereen zich prettig voelt. Dit houdt in dat gedrag, waar een ander last van heeft, niet wordt getolereerd. Het gaat hierbij om ongewenst gedrag tijdens alle activiteiten georganiseerd door onze vereniging op en buiten onze accommodatie.

Wees alert en geef ongewenst gedrag of een vermoeden daarvan door aan onze vertrouwenspersoon.  Dit vragen we omdat het bestuur vindt dat we met ons allen de verantwoordelijkheid hebben om elkaar te beschermen.

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn:

 • Agressie – schelden, schreeuwen, treiteren;
 • Fysieke agressie – slaan, schoppen, vastgrijpen;
 • Intimidatie (seksueel) – dreigen, chanteren, opmerkingen maken, handtastelijkheden, achtervolgen;
 • Discriminatie – agressie, intimidatie en/of pesten in relatie tot geslacht, etnische achtergrond, beperking, seksuele voorkeur, leeftijd;
 • Pesten – intimideren, gericht (structureel) ontregelen of vernederen, gericht tegen één individu of groep.

 

Seksueel ongewenst gedrag voorkom je door je aan de volgende regels te houden:

 • Wij gaan met respect met elkaar om, dat wil zeggen: laat de ander in zijn/haar waarde en dring niet verder door in het privé-leven van de ander dan strikt noodzakelijk;
 • Stuur of plaats geen seksueel getinte afbeelding(en) via mail, whatsapp of sociale media;
 • Voorkom dat de ander jouw aanraking naar redelijke verwachting als ongewenst seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals dit meestal zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. Dit geldt sowieso voor het omgaan met leden jonger dan 18 jaar;
 • Onthoud je van ongewenste seksueel getinte verbale intimiteiten;
 • Voorkom misverstanden: ga nooit alleen met een persoon onder de 18 jaar naar een afgesloten ruimte, b.v. een kleedkamer, de bestuurskamer. Als het niet anders kan geef dit dan vooraf door aan een andere volwassene en laat in alle gevallen de deur open: zoek een ruimte op met ramen en sluit de gordijnen niet;
 • Ga niet alleen met een minderjarige naar uitwedstrijden o.i.d. Als dit niet anders kan dan licht je de ouders/verzorgers in.
Daltosite Gedragsregels