Op deze pagina

• Deelnemerslijst

Huishoudelijk Reglement

• Inschrijfformulier online

Word-inschrijfformulier

• Nieuws

• Mail: vriendenvan@dalto.nl

Welkom!

Donderdag 31 augustus 2018
We beginnen het seizoen goed,
Herman welkom bij de Vrienden!

Vrijdag 18 mei 2018
Tessa en Rudo, welkom bij de Vrienden!

Dinsdag 15 mei 2018
Sjaak, Merle en Mats, welkom bij de Vrienden!

Donderdag 10 mei 2018
Mariska, Gideon en Otto, welkom bij de Vrienden!

Woensdag 4 april 2018
Sander, welkom bij de Vrienden!

Zaterdag 31 maart 2018
Het gaat maar door! Welkom Adriaan!

Vrijdag 30 maart 2018
De tachtigste Vriend heeft zich gemeld! Ingrid, welkom!

Woensdag 28 maart 2018
Guy Munneke, welkom!

Dinsdag 27 maart 2018
A. van der Klift, welkom!

Dinsdag 20 maart 2018
Aukje en Cees, welkom!

Zondag 18 maart 2018
Welkom, familie Westeneng!

Donderdag 11 januari 2018
Mooi begin van het jaar Peter, welkom!

Welkom bij de Vrienden van Dalto

De ‘Vrienden van Dalto’ zijn mensen die Dalto een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag storten. Met deze stortingen sparen zij voor bestedingen buiten de normale exploitatiebegroting van de vereniging. In het guldentijdperk, was dit de ‘Club van Honderd’, dat werd door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu al weer een aantal jaren Vrienden van Dalto.

Op deze pagina, vindt u wat algemene informatie, wie er deelnemer kunnen worden én wie u al zijn voorgegaan, het inschrijfformulier, en onderaan de berichten met nieuws over de Vrienden.

Voor heel Dalto

Het door de Vrienden van Dalto gestorte bedrag komt ten goede van de hele vereniging, van breed tot top, van Kangoeroes tot selectie. Suggesties voor de te besteden doelen kunnen op ieder moment worden ingediend door de deelnemers, door het bestuur van Dalto, door commissies, leden en ouders van jeugdleden van Dalto. Stuur daarvoor een mail naar vriendenvan@dalto.nl. Tijdens een jaarlijkse, vooral ook gezellige, bijeenkomst van de Vrienden van Dalto wordt beslist over de besteding van het gespaarde bedrag.

De gekozen doelen (er kunnen immers meer goede suggesties zijn) worden op de site bekendgemaakt. Na aanschaf zal ook het resultaat worden gepubliceerd.

Wat kost het?

U bent lid vanaf € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk. Door het inschrijfformulier in te vullen machtigt u onze penningmeester om deze bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Per bijdrage van € 50,- is één persoon deelnemer van de Vrienden van Dalto.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.

Datum van afschrijving van de bijdrage

Eenmaal per jaar is er een afschrijvingsronde. Dat geldt ook voor degene die zich  in de loop van het jaar aanmeldt. De afschrijving zal plaatsvinden in de eerste week van december.

In verband met de verwerking vragen wij u om uiterlijk 1 november, door te geven dat u wilt stoppen.

Wie kunnen deelnemen?

Zoals hierboven al vermeld, kan iedereen die Dalto een warm hart toedraagt lid worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren, oud-leden en ga zo nog maar even door. Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.
Dat geldt ook voor ondernemers, hen verwijzen wij graag door naar de pagina met Sponsorinformatie.

Deelnemers

In de rechter kolom ziet u alle deelnemers. Sinds onze eerste bijeenkomst is dit aantal fors uitgebreid. Ook in het clubhuis kunt u op een fraai bord zien wie er deelnemen. Dit bord is aangeschaft na akkoord tijdens onze eerste bijeenkomst. Alleen de deelnemers die te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op de site en/of het bord vindt u hierop terug.

Bestuur Vrienden van Dalto

Om alles rond de Vrienden van Dalto in goede banen te leiden, is er tijdens de openingsbijeenkomst een bestuur gekozen. Zij hebben onderling de taakverdeling geregeld.

• Grietzen Siedsma – voorzitter

• Margret van den Berg – secretaris

• Jan Slettenhaar

Huishoudelijk reglement

Tijdens de openingsbijeenkomst is er een huishoudelijk reglement vastgesteld. U kunt dat hier inzien.

Deelnemers

Onderstaand de deelnemers op alfabetische volgorde van de achternaam.
In totaal nu 86 deelnemers (vier deelnemers staan niet vermeld).

01. Aukje Anbeek
02. Cees Anbeek
03. Agnes Bakvis
04. Ronald Bekkering
05. Simone & Victor (2x)
07. Peter & Margret van den Berg
08. Marco & Karen van den Berge
09. Jorrit Bergsma
10. Willemijn Bergsma
11. Hans
12. Arianne Brouwer
13. Ben Brouwer
14. Benno Brouwer
15. Gerda Brouwer
16. Sylvia Brouwer-Jongsma
17. Dennis Brunt
18. Cor van Dam sr.
19. Gea van Dam-Pen
20. Nico, Ingrid, Thijn, Floor & Bas
21. Fred Dingemans
22. Douwina Dirksen
23. Nico Dorresteijn
24. Adriaan, Marlies, Bram & Lotte
25. Danny, Susan, Sacha & Axel
26. Gerard
27. Patrick Friebel
28. Jos & Fieke van Grinsven
29. Dute & Gerard Groot Hulze (2x)
31. Herman van Gunst
32. Hennie Haalboom
33. H.J. Hardeman
34. Vera & Wim Heijbroek
35. Brigit ter Hoeve
36. Mark ter Hoeve
37. Peter van Houwelingen
38. André van Huisstede
39. Carola de Jong
40. Ingrid de Jong
41. Heidi de Kam
42. A.van der Klift
43. Riko Kruit
44. Guus & Truus
45. Cynthia & Nico Langewen
46. Ben & Meike & Sef & Mas
47. Sjaak & Merle & Mats
48. Robin & Patrick Meerman
49. Rene Meltzer
50. Ed van Moolenbroek
51. Guy Munneke
52. Wim Nooteboom
53. Riekje & Wietse
54. Kees & Jantina den Ouden
55. Bert en Gejo
56. Patrick en Esther Rietdijk
57. Bert & Ria Schaafsma
58. Grietzen Siedsma
59. Hennie Siedsma
60. Rene Siedsma
61. Jan Slettenhaar
62. Remi Slettenhaar
63. Sander Sonnevelt
64. Familie Sprangers
65. Ron Spruit
66. Rolf Steenbeek
67. Robert en Daphne
68. Ingrid Tiemersma
69. Peter Tiemersma
70. Rudo & Tessa
71. Familie van der Tol
72. Henry & Sjaan Valk
73. Jan & Mariska
74. Familie van Veluw
75. George Verberne
76. Christa & Henk Jan
77. Mariska, Gideon en Otto
78. Familie Westeneng
79. Ronald Westerhoff
80. Familie Wielinga
81. Guus van der Wilt
82. Familie van Witzenburg

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich online inschrijven bij de Vrienden van Dalto.

Wilt u de inschrijving liever in Word invullen en inleveren of per post versturen, klik dan linksboven op ‘Word-inschrijfformulier’.

  • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dalto om van zijn/haar hieronder genoemde rekening, de ingevulde jaarlijkse bijdrage aangaande de Vrienden van Dalto af te schrijven.
  • Vul hier het bedrag in van uw jaarlijkse bijdrage.
  • Verzenden

    Zijn alle velden met een * ingevuld, klik dan op de knop Verzenden. Op de plaats van dit inschrijfformulier komt dan de tekst dat het formulier is verzonden. Wilt u nog een inschrijving doen, klik dan eerst op F5 om het lege formulier weer te tonen.
  • Vul de getoonde tekst in. Is de tekst niet goed leesbaar, klik dan op de twee pijltjes in het bovenste blauwe vakje voor een nieuw plaatje.

Nieuws

Vrienden van Dalto
/door

Vrienden van Dalto

Het Vriendenbord is uitgebreid en bijgewerkt tot en met 7 september 2018.

Vriendenbord

Klik voor vergroting

Het vriendenbord, bijgewerkt tot en met 7 september 2018, is aan beide zijden uitgebreid zodat er weer ruim plaats is voor nieuwe vrienden.