Op deze pagina

• Deelnemerslijst

Huishoudelijk Reglement

• Inschrijfformulier online

Word-inschrijfformulier

• Nieuws

• Mail: vriendenvan@dalto.nl

Welkom!

Zondag 18 maart 2018
Welkom, familie Westeneng!

Donderdag 11 januari 2018
Mooi begin van het jaar Peter, welkom!

Welkom bij de Vrienden van Dalto

De ‘Vrienden van Dalto’ zijn mensen die Dalto een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag storten. Met deze stortingen sparen zij voor bestedingen buiten de normale exploitatiebegroting van de vereniging. In het guldentijdperk, was dit de ‘Club van Honderd’, dat werd door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu al weer een aantal jaren Vrienden van Dalto.

Op deze pagina, vindt u wat algemene informatie, wie er deelnemer kunnen worden én wie u al zijn voorgegaan, het inschrijfformulier, en onderaan de berichten met nieuws over de Vrienden.

Voor heel Dalto

Het door de Vrienden van Dalto gestorte bedrag komt ten goede van de hele vereniging, van breed tot top, van Kangoeroes tot selectie. Suggesties voor de te besteden doelen kunnen op ieder moment worden ingediend door de deelnemers, door het bestuur van Dalto, door commissies, leden en ouders van jeugdleden van Dalto. Stuur daarvoor een mail naar vriendenvan@dalto.nl. Tijdens een jaarlijkse, vooral ook gezellige, bijeenkomst van de Vrienden van Dalto wordt beslist over de besteding van het gespaarde bedrag.

De gekozen doelen (er kunnen immers meer goede suggesties zijn) worden op de site bekendgemaakt. Na aanschaf zal ook het resultaat worden gepubliceerd.

Wat kost het?

U bent lid vanaf € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk. Door het inschrijfformulier in te vullen machtigt u onze penningmeester om deze bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Per bijdrage van € 50,- is één persoon deelnemer van de Vrienden van Dalto.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.

Datum van afschrijving van de bijdrage

Eenmaal per jaar is er een afschrijvingsronde. Dat geldt ook voor degene die zich  in de loop van het jaar aanmeldt. De afschrijving zal plaatsvinden in de eerste week van december.

In verband met de verwerking vragen wij u om uiterlijk 1 november, door te geven dat u wilt stoppen.

Wie kunnen deelnemen?

Zoals hierboven al vermeld, kan iedereen die Dalto een warm hart toedraagt lid worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren, oud-leden en ga zo nog maar even door. Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.
Dat geldt ook voor ondernemers, hen verwijzen wij graag door naar de pagina met Sponsorinformatie.

Deelnemers

In de rechter kolom ziet u alle deelnemers. Sinds onze eerste bijeenkomst is dit aantal fors uitgebreid. Ook in het clubhuis kunt u op een fraai bord zien wie er deelnemen. Dit bord is aangeschaft na akkoord tijdens onze eerste bijeenkomst. Alleen de deelnemers die te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op de site en/of het bord vindt u hierop terug.

Bestuur Vrienden van Dalto

Om alles rond de Vrienden van Dalto in goede banen te leiden, is er tijdens de openingsbijeenkomst een bestuur gekozen. Zij hebben onderling de taakverdeling geregeld.

• Grietzen Siedsma – voorzitter

• Margret van den Berg – secretaris

• Jan Slettenhaar

Huishoudelijk reglement

Tijdens de openingsbijeenkomst is er een huishoudelijk reglement vastgesteld. U kunt dat hier inzien.

Deelnemers

Onderstaand de deelnemers op alfabetische volgorde van de achternaam.
In totaal nu 75 deelnemers (vier deelnemers staan niet vermeld).

01. Agnes Bakvis
02. Ronald Bekkering
03. Simone & Victor (2x)
05. Peter & Margret van den Berg
06. Marco & Karen van den Berge
07. Jorrit Bergsma
08. Willemijn Bergsma
09. Hans
10. Arianne Brouwer
11. Ben Brouwer
12. Benno Brouwer
13. Gerda Brouwer
14. Sylvia Brouwer-Jongsma
15. Dennis Brunt
16. Cor van Dam sr.
17. Gea van Dam-Pen
18. Fred Dingemans
19. Douwina Dirksen
20. Nico Dorresteijn
21. Danny, Susan, Sacha & Axel
22. Gerard
23. Patrick Friebel
24. Jos & Fieke van Grinsven
25. Dute & Gerard Groot Hulze (2x)
27. Hennie Haalboom
28. H.J. Hardeman
29. Vera & Wim Heijbroek
30. Brigit ter Hoeve
31. Mark ter Hoeve
32. Peter van Houwelingen
33. André van Huisstede
34. Carola de Jong
35. Ingrid de Jong
36. Heidi de Kam
37. Riko Kruit
38. Guus & Truus
39. Cynthia & Nico Langewen
40. Ben & Meike & Sef & Mas
41. Robin & Patrick Meerman
42. Rene Meltzer
43. Ed van Moolenbroek
44. Wim Nooteboom
45. Riekje en Wietse
46. Kees & Jantina den Ouden
47. Bert en Gejo
48. Patrick en Esther Rietdijk
49. Bert & Ria Schaafsma
50. Grietzen Siedsma
51. Hennie Siedsma
52. Rene Siedsma
53. Jan Slettenhaar
54. Remi Slettenhaar
55. Familie Sprangers
56. Ron Spruit
57. Rolf Steenbeek
58. Robert en Daphne
59. Ingrid Tiemersma
60. Peter Tiemersma
61. Familie van der Tol
62. Henry & Sjaan Valk
63. Jan & Mariska
64. Familie van Veluw
65. George Verberne
66. Christa & Henk Jan
67. Familie Westeneng
68. Ronald Westerhoff
69. Familie Wielinga
70. Guus van der Wilt
71. Familie van Witzenburg

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich online inschrijven bij de Vrienden van Dalto.

Wilt u de inschrijving liever in Word invullen en inleveren of per post versturen, klik dan linksboven op ‘Word-inschrijfformulier’.

  • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dalto om van zijn/haar hieronder genoemde rekening, de ingevulde jaarlijkse bijdrage aangaande de Vrienden van Dalto af te schrijven.
  • Vul hier het bedrag in van uw jaarlijkse bijdrage.
  • Verzenden

    Zijn alle velden met een * ingevuld, klik dan op de knop Verzenden. Op de plaats van dit inschrijfformulier komt dan de tekst dat het formulier is verzonden. Wilt u nog een inschrijving doen, klik dan eerst op F5 om het lege formulier weer te tonen.
  • Vul de getoonde tekst in. Is de tekst niet goed leesbaar, klik dan op de twee pijltjes in het bovenste blauwe vakje voor een nieuw plaatje.

Nieuws

Vrienden van Dalto
/door

Uitnodiging Vrienden van Dalto

De jaarlijkse bijeenkomst is op vrijdag 9 februari. Alle leden kunnen ideeën indienen voor besteding van het door de Vrienden gespaarde bedrag.