Op deze pagina

• Deelnemerslijst

Huishoudelijk Reglement

Inschrijfformulier online

Inschrijfformulier in Word

Nieuws

• Mail: vriendenvan@dalto.nl

Welkom!

Zondag 21 maart 2021
Familie Van Westreenen,
hartelijk welkom bij de Vrienden!

Woensdag 20 januari 2021
Een kersverse aanmelding in 2021.
Michiel, van harte welkom!

Welkom bij de Vrienden van Dalto

De ‘Vrienden van Dalto’ zijn mensen die Dalto een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag storten. Met deze stortingen sparen zij voor bestedingen buiten de normale exploitatiebegroting van de vereniging. In het guldentijdperk, was dit de ‘Club van Honderd’, dat werd door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu al weer een aantal jaren Vrienden van Dalto.

Op deze pagina, vindt u wat algemene informatie, wie er deelnemer kunnen worden én wie u al zijn voorgegaan, het inschrijfformulier, en onderaan de berichten met nieuws over de Vrienden.

Voor heel Dalto

Het door de Vrienden van Dalto gestorte bedrag komt ten goede van de hele vereniging, van breed tot top, van Kangoeroes tot selectie. Suggesties voor de te besteden doelen kunnen op ieder moment worden ingediend door de deelnemers, door het bestuur van Dalto, door commissies, leden en ouders van jeugdleden van Dalto. Stuur daarvoor een mail naar vriendenvan@dalto.nl. Tijdens een jaarlijkse, vooral ook gezellige, bijeenkomst van de Vrienden van Dalto wordt beslist over de besteding van het gespaarde bedrag.

De gekozen doelen (er kunnen immers meer goede suggesties zijn) worden op de site bekendgemaakt. Na aanschaf zal ook het resultaat worden gepubliceerd.

Wat kost het?

U bent lid vanaf € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk. Door het inschrijfformulier in te vullen machtigt u onze penningmeester om deze bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Per bijdrage van € 50,- is één persoon deelnemer van de Vrienden van Dalto.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.

Datum van afschrijving van de bijdrage

Eenmaal per jaar is er een afschrijvingsronde. Dat geldt ook voor degene die zich  in de loop van het jaar aanmeldt. De afschrijving zal plaatsvinden in de loop van december.

In verband met de verwerking vragen wij u om uiterlijk 1 november, door te geven dat u wilt stoppen.

Wie kunnen deelnemen?

Zoals hierboven al vermeld, kan iedereen die Dalto een warm hart toedraagt lid worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren, oud-leden en ga zo nog maar even door. Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.
Dat geldt ook voor ondernemers, hen verwijzen wij graag door naar de pagina met Sponsorinformatie.

Deelnemers

In de rechter kolom ziet u alle deelnemers. Sinds onze eerste bijeenkomst is dit aantal fors uitgebreid. Ook in het clubhuis kunt u op een fraai bord zien wie er deelnemen. Dit bord is aangeschaft na akkoord tijdens onze eerste bijeenkomst. Alleen de deelnemers die te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op de site en/of het bord vindt u hier terug.

Bestuur Vrienden van Dalto

Zij hebben onderling de taakverdeling geregeld.

• Grietzen Siedsma – voorzitter

• Erik Mansvelder

• Jan Slettenhaar

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kunt u hier inzien.

Inschrijfformulier

Het online inschrijfformulier vindt u hieronder.
Wilt u liever het formulier naar uw computer downloaden, invullen en vervolgens inleveren, dan kan dat hier.

Deelnemers

Onderstaand de deelnemers op alfabetische volgorde van de achternaam.
In totaal nu 99 deelnemers (één deelnemer staat niet vermeld).

01. Aukje Anbeek
02. Cees Anbeek
03. Daan & Amelie
04. Michiel Barkema
05. Ronald Bekkering
06. Simone & Victor (2x)
08. Margret van den Berg
09. Peter van den Berg
10. Marco & Karen van den Berge
11. Jorrit Bergsma
12. Willemijn Bergsma
13. Familie Bom
14. Hans
15. Arianne Brouwer
16. Ben Brouwer
17. Benno Brouwer
18. Gerda Brouwer
19. Sylvia Brouwer-Jongsma
20. Dennis Brunt
21. Marrie Buisman
22. Johan van Dam & Rita Pen
23. Gea van Dam-Pen
24. Nico, Ingrid, Thijn, Floor & Bas
25. Fred Dingemans
26. Marlies Dingemans
27. Douwina Dirksen
28. Sijtske Donkervoort
29. Hans Donkervoort
30. Adriaan, Marlies, Bram & Lotte
31. Gerard
32. Paul van de Griendt
33. Jos & Fieke van Grinsven
34. Dute & Gerard Groot Hulze (2x)
36. Elmer Groot Hulze
37. Maarten & Brenda
38. Herman van Gunst
39. Hennie Haalboom
40. Vera & Wim Heijbroek
41. Brigit ter Hoeve
42. Mark ter Hoeve
43. Peter van Houwelingen
44. André van Huisstede
45. Carola de Jong
46. Ingrid de Jong
47. Heidi de Kam
48. A.van der Klift
49. Riko Kruit
50. Guus & Truus
51. Cynthia & Nico Langewen
52. Fernand & Jesse
53. Ben & Meike & Sef & Mas
54. Erik Mansvelder
55. Sjaak & Merle & Mats
56. Robin & Patrick Meerman
57. Rene Meltzer
58. Ed van Moolenbroek
59. Guy Munneke
60. Wim Nooteboom
61. Riekje & Wietse
62. Kees & Jantina den Ouden
63. Bert en Gejo
64. Arthur van der Poel
65. DJ Rebergen
66. Patrick en Esther Rietdijk
67. Jeffrey, Bianca & Kaelijn
68. Hetty van de Sande
69. Bert & Ria Schaafsma
70. Linda Schreuders
71. Harmke & Niranyana
72. Grietzen Siedsma
73. Hennie Siedsma
74. Rene Siedsma
75. Jan Slettenhaar
76. Remi Slettenhaar
77. Sander Sonnevelt
78. Familie Sprangers
79. Ron Spruit
80. Floris & Leanne Stam
81. Lotte Steenbergen
82. Robert en Daphne
83. Ingrid Tiemersma
84. Peter Tiemersma
85. Rudo & Tessa
86. Familie van der Tol
87. Eline & Milo
88. Jan & Mariska
89. Familie van Veluw
90. George Verberne
91. Christa & Henk Jan
92. Mariska, Gideon en Otto
93. Familie Westeneng
94. Ronald Westerhoff
95. Familie van Westreenen
96. Familie Wielinga
97. Guus van der Wilt
98. Familie van Witzenburg

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich online inschrijven bij de Vrienden van Dalto.

Wilt u de inschrijving liever in Word invullen en inleveren of per post versturen, klik dan linksboven op ‘Word-inschrijfformulier‘.

  • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dalto om van zijn/haar hieronder genoemde rekening, de ingevulde jaarlijkse bijdrage aangaande de Vrienden van Dalto af te schrijven.
  • Vul hier het bedrag in van uw jaarlijkse bijdrage.
  • Verzenden

    Zijn alle velden met een * ingevuld, klik dan op de knop Verzenden. Op de plaats van dit inschrijfformulier komt dan de tekst dat het formulier is verzonden. Wilt u nog een inschrijving doen, klik dan eerst op F5 om het lege formulier weer te tonen.

Nieuws

Vrienden van Dalto
/door

Nieuwsbrief Vrienden van Dalto

Nieuws o.a. over de inning van de jaarlijkse bijdrage, de bijeenkomst begin volgend jaar, de mogelijkheid weer voorstellen in te dienen en een paar foto's van een aantal gerealiseerde doelen.

Vriendenbord

20190909 Dalto Vriendenbord

Het vriendenbord, bijgewerkt tot en met 9 september 2019. Het bord is vol. Een uitbreiding is onderweg.