Op deze pagina

• Deelnemerslijst

Huishoudelijk Reglement

• Inschrijfformulier online

Word-inschrijfformulier

• Nieuws

• Mail: vriendenvan@dalto.nl

Welkom!

Zondag 25 november 2018
Hetty, leuk je te mogen verwelkomen!

Donderdag 22 november 2018
Ere-voorzitter Paul, welkom!

Woensdag 24 oktober 2018
Het gaat maar door! Welkom Elmer!

Dinsdag 23 oktober 2018
Erik, fijn dat je meedoet. Welkom!

Donderdag 31 augustus 2018
We beginnen het seizoen goed,
Herman welkom bij de Vrienden!

Vrijdag 18 mei 2018
Tessa en Rudo, welkom bij de Vrienden!

Dinsdag 15 mei 2018
Sjaak, Merle en Mats, welkom bij de Vrienden!

Donderdag 10 mei 2018
Mariska, Gideon en Otto, welkom bij de Vrienden!

Woensdag 4 april 2018
Sander, welkom bij de Vrienden!

Zaterdag 31 maart 2018
Het gaat maar door! Welkom Adriaan!

Vrijdag 30 maart 2018
De tachtigste Vriend heeft zich gemeld! Ingrid, welkom!

Woensdag 28 maart 2018
Guy Munneke, welkom!

Dinsdag 27 maart 2018
A. van der Klift, welkom!

Dinsdag 20 maart 2018
Aukje en Cees, welkom!

Zondag 18 maart 2018
Welkom, familie Westeneng!

Donderdag 11 januari 2018
Mooi begin van het jaar Peter, welkom!

Welkom bij de Vrienden van Dalto

De ‘Vrienden van Dalto’ zijn mensen die Dalto een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag storten. Met deze stortingen sparen zij voor bestedingen buiten de normale exploitatiebegroting van de vereniging. In het guldentijdperk, was dit de ‘Club van Honderd’, dat werd door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu al weer een aantal jaren Vrienden van Dalto.

Op deze pagina, vindt u wat algemene informatie, wie er deelnemer kunnen worden én wie u al zijn voorgegaan, het inschrijfformulier, en onderaan de berichten met nieuws over de Vrienden.

Voor heel Dalto

Het door de Vrienden van Dalto gestorte bedrag komt ten goede van de hele vereniging, van breed tot top, van Kangoeroes tot selectie. Suggesties voor de te besteden doelen kunnen op ieder moment worden ingediend door de deelnemers, door het bestuur van Dalto, door commissies, leden en ouders van jeugdleden van Dalto. Stuur daarvoor een mail naar vriendenvan@dalto.nl. Tijdens een jaarlijkse, vooral ook gezellige, bijeenkomst van de Vrienden van Dalto wordt beslist over de besteding van het gespaarde bedrag.

De gekozen doelen (er kunnen immers meer goede suggesties zijn) worden op de site bekendgemaakt. Na aanschaf zal ook het resultaat worden gepubliceerd.

Wat kost het?

U bent lid vanaf € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk. Door het inschrijfformulier in te vullen machtigt u onze penningmeester om deze bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Per bijdrage van € 50,- is één persoon deelnemer van de Vrienden van Dalto.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.

Datum van afschrijving van de bijdrage

Eenmaal per jaar is er een afschrijvingsronde. Dat geldt ook voor degene die zich  in de loop van het jaar aanmeldt. De afschrijving zal plaatsvinden in de eerste week van december.

In verband met de verwerking vragen wij u om uiterlijk 1 november, door te geven dat u wilt stoppen.

Wie kunnen deelnemen?

Zoals hierboven al vermeld, kan iedereen die Dalto een warm hart toedraagt lid worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren, oud-leden en ga zo nog maar even door. Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.
Dat geldt ook voor ondernemers, hen verwijzen wij graag door naar de pagina met Sponsorinformatie.

Deelnemers

In de rechter kolom ziet u alle deelnemers. Sinds onze eerste bijeenkomst is dit aantal fors uitgebreid. Ook in het clubhuis kunt u op een fraai bord zien wie er deelnemen. Dit bord is aangeschaft na akkoord tijdens onze eerste bijeenkomst. Alleen de deelnemers die te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op de site en/of het bord vindt u hierop terug.

Bestuur Vrienden van Dalto

Om alles rond de Vrienden van Dalto in goede banen te leiden, is er tijdens de openingsbijeenkomst een bestuur gekozen. Zij hebben onderling de taakverdeling geregeld.

• Grietzen Siedsma – voorzitter

• Margret van den Berg – secretaris

• Jan Slettenhaar

Huishoudelijk reglement

Tijdens de openingsbijeenkomst is er een huishoudelijk reglement vastgesteld. U kunt dat hier inzien.

Deelnemers

Onderstaand de deelnemers op alfabetische volgorde van de achternaam.
In totaal nu 88 deelnemers (drie deelnemers staan niet vermeld).

01. Aukje Anbeek
02. Cees Anbeek
03. Agnes Bakvis
04. Ronald Bekkering
05. Simone & Victor (2x)
07. Peter & Margret van den Berg
08. Marco & Karen van den Berge
09. Jorrit Bergsma
10. Willemijn Bergsma
11. Hans
12. Arianne Brouwer
13. Ben Brouwer
14. Benno Brouwer
15. Gerda Brouwer
16. Sylvia Brouwer-Jongsma
17. Dennis Brunt
18. Cor van Dam sr.
19. Gea van Dam-Pen
20. Nico, Ingrid, Thijn, Floor & Bas
21. Fred Dingemans
22. Douwina Dirksen
23. Nico Dorresteijn
24. Adriaan, Marlies, Bram & Lotte
25. Gerard
26. Patrick Friebel
27. Paul van de Griendt
28. Jos & Fieke van Grinsven
29. Dute & Gerard Groot Hulze (2x)
31. Elmer Groot Hulze
32. Herman van Gunst
33. Hennie Haalboom
34. H.J. Hardeman
35. Vera & Wim Heijbroek
36. Brigit ter Hoeve
37. Mark ter Hoeve
38. Peter van Houwelingen
39. André van Huisstede
40. Carola de Jong
41. Ingrid de Jong
42. Heidi de Kam
43. A.van der Klift
44. Riko Kruit
45. Guus & Truus
46. Cynthia & Nico Langewen
47. Ben & Meike & Sef & Mas
48. Erik Mansvelder
49. Sjaak & Merle & Mats
50. Robin & Patrick Meerman
51. Rene Meltzer
52. Ed van Moolenbroek
53. Guy Munneke
54. Wim Nooteboom
55. Riekje & Wietse
56. Kees & Jantina den Ouden
57. Bert en Gejo
58. Patrick en Esther Rietdijk
59. Hetty van de Sande
60. Bert & Ria Schaafsma
61. Grietzen Siedsma
62. Hennie Siedsma
63. Rene Siedsma
64. Jan Slettenhaar
65. Remi Slettenhaar
66. Sander Sonnevelt
67. Familie Sprangers
68. Ron Spruit
69. Rolf Steenbeek
70. Robert en Daphne
71. Ingrid Tiemersma
72. Peter Tiemersma
73. Rudo & Tessa
74. Familie van der Tol
75. Henry & Sjaan Valk
76. Jan & Mariska
77. Familie van Veluw
78. George Verberne
79. Christa & Henk Jan
80. Mariska, Gideon en Otto
81. Familie Westeneng
82. Ronald Westerhoff
83. Familie Wielinga
84. Guus van der Wilt
85. Familie van Witzenburg

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich online inschrijven bij de Vrienden van Dalto.

Wilt u de inschrijving liever in Word invullen en inleveren of per post versturen, klik dan linksboven op ‘Word-inschrijfformulier’.

  • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dalto om van zijn/haar hieronder genoemde rekening, de ingevulde jaarlijkse bijdrage aangaande de Vrienden van Dalto af te schrijven.
  • Vul hier het bedrag in van uw jaarlijkse bijdrage.
  • Verzenden

    Zijn alle velden met een * ingevuld, klik dan op de knop Verzenden. Op de plaats van dit inschrijfformulier komt dan de tekst dat het formulier is verzonden. Wilt u nog een inschrijving doen, klik dan eerst op F5 om het lege formulier weer te tonen.

Nieuws

Vriendenbord

Klik voor vergroting

Het vriendenbord, bijgewerkt tot en met 7 september 2018, is aan beide zijden uitgebreid zodat er weer ruim plaats is voor nieuwe vrienden.