Op deze pagina

• Deelnemerslijst

Huishoudelijk Reglement

Inschrijfformulier online

Inschrijfformulier in Word

Nieuws

• Mail: vriendenvan@dalto.nl

Welkom!

Zondag 21 maart 2021
Familie Van Westreenen,
hartelijk welkom bij de Vrienden!

Woensdag 20 januari 2021
Een kersverse aanmelding in 2021.
Michiel, van harte welkom!

Welkom bij de Vrienden van Dalto

De ‘Vrienden van Dalto’ zijn mensen die Dalto een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag storten. Met deze stortingen sparen zij voor bestedingen buiten de normale exploitatiebegroting van de vereniging. In het guldentijdperk, was dit de ‘Club van Honderd’, dat werd door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu al weer een aantal jaren Vrienden van Dalto.

Op deze pagina, vindt u wat algemene informatie, wie er deelnemer kunnen worden én wie u al zijn voorgegaan, het inschrijfformulier, en onderaan de berichten met nieuws over de Vrienden.

Voor heel Dalto

Het door de Vrienden van Dalto gestorte bedrag komt ten goede van de hele vereniging, van breed tot top, van Kangoeroes tot selectie. Suggesties voor de te besteden doelen kunnen op ieder moment worden ingediend door de deelnemers, door het bestuur van Dalto, door commissies, leden en ouders van jeugdleden van Dalto. Stuur daarvoor een mail naar vriendenvan@dalto.nl. Tijdens een jaarlijkse, vooral ook gezellige, bijeenkomst van de Vrienden van Dalto wordt beslist over de besteding van het gespaarde bedrag.

De gekozen doelen (er kunnen immers meer goede suggesties zijn) worden op de site bekendgemaakt. Na aanschaf zal ook het resultaat worden gepubliceerd.

Wat kost het?

U bent lid vanaf € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk. Door het inschrijfformulier in te vullen machtigt u onze penningmeester om deze bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Per bijdrage van € 50,- is één persoon deelnemer van de Vrienden van Dalto.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.

Datum van afschrijving van de bijdrage

Eenmaal per jaar is er een afschrijvingsronde. Dat geldt ook voor degene die zich  in de loop van het jaar aanmeldt. De afschrijving zal plaatsvinden in de loop van december.

In verband met de verwerking vragen wij u om uiterlijk 1 november, door te geven dat u wilt stoppen.

Wie kunnen deelnemen?

Zoals hierboven al vermeld, kan iedereen die Dalto een warm hart toedraagt lid worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren, oud-leden en ga zo nog maar even door. Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.
Dat geldt ook voor ondernemers, hen verwijzen wij graag door naar de pagina met Sponsorinformatie.

Deelnemers

In de rechter kolom ziet u alle deelnemers. Sinds onze eerste bijeenkomst is dit aantal fors uitgebreid. Ook in het clubhuis kunt u op een fraai bord zien wie er deelnemen. Dit bord is aangeschaft na akkoord tijdens onze eerste bijeenkomst. Alleen de deelnemers die te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op de site en/of het bord vindt u hier terug.

Bestuur Vrienden van Dalto

Zij hebben onderling de taakverdeling geregeld.

• Grietzen Siedsma – voorzitter

• Erik Mansvelder

• Jan Slettenhaar

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kunt u hier inzien.

Inschrijfformulier

Het online inschrijfformulier vindt u hieronder.
Wilt u liever het formulier naar uw computer downloaden, invullen en vervolgens inleveren, dan kan dat hier.

Deelnemers

Onderstaand de deelnemers op alfabetische volgorde van de achternaam.
In totaal nu 100 deelnemers (één deelnemer staat niet vermeld).

01. Aukje Anbeek
02. Cees Anbeek
03. Daan & Amelie
04. Michiel Barkema
05. Ronald Bekkering
06. Simone & Victor (2x)
08. Margret van den Berg
09. Peter van den Berg
10. Marco & Karen van den Berge
11. Jorrit Bergsma
12. Willemijn Bergsma
13. Familie Bom
14. Hans
15. Arianne Brouwer
16. Ben Brouwer
17. Benno Brouwer
18. Gerda Brouwer
19. Sylvia Brouwer-Jongsma
20. Dennis Brunt
21. Marrie Buisman
22. Johan van Dam & Rita Pen
23. Gea van Dam-Pen
24. Nico, Ingrid, Thijn, Floor & Bas
25. Fred Dingemans
26. Marlies Dingemans
27. Douwina Dirksen
28. Sijtske Donkervoort
29. Hans Donkervoort
30. Adriaan, Marlies, Bram & Lotte
31. Gerard
32. Paul van de Griendt
33. Jos & Fieke van Grinsven
34. Dute & Gerard Groot Hulze (2x)
36. Elmer Groot Hulze
37. Maarten & Brenda
38. Herman van Gunst
39. Hennie Haalboom
40. Hendrik-Jan Hardeman
41. Vera & Wim Heijbroek
42. Brigit ter Hoeve
43. Mark ter Hoeve
44. Peter van Houwelingen
45. André van Huisstede
46. Carola de Jong
47. Ingrid de Jong
48. Heidi de Kam
49. A.van der Klift
50. Riko Kruit
51. Guus & Truus
52. Cynthia & Nico Langewen
53. Fernand & Jesse
54. Ben & Meike & Sef & Mas
55. Erik Mansvelder
56. Sjaak & Merle & Mats
57. Robin & Patrick Meerman
58. Rene Meltzer
59. Ed van Moolenbroek
60. Guy Munneke
61. Wim Nooteboom
62. Riekje & Wietse
63. Kees & Jantina den Ouden
64. Bert en Gejo
65. Arthur van der Poel
66. DJ Rebergen
67. Patrick en Esther Rietdijk
68. Jeffrey, Bianca & Kaelijn
69. Hetty van de Sande
70. Bert & Ria Schaafsma
71. Linda Schreuders
72. Harmke & Niranyana
73. Grietzen Siedsma
74. Hennie Siedsma
75. Rene Siedsma
76. Jan Slettenhaar
77. Remi Slettenhaar
78. Sander Sonnevelt
79. Familie Sprangers
80. Ron Spruit
81. Floris & Leanne Stam
82. Lotte Steenbergen
83. Robert en Daphne
84. Ingrid Tiemersma
85. Peter Tiemersma
86. Rudo & Tessa
87. Familie van der Tol
88. Eline & Milo
89. Jan & Mariska
90. Familie van Veluw
91. George Verberne
92. Christa & Henk Jan
93. Mariska, Gideon en Otto
94. Familie Westeneng
95. Ronald Westerhoff
96. Familie van Westreenen
97. Familie Wielinga
98. Guus van der Wilt
99. Familie van Witzenburg

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich online inschrijven bij de Vrienden van Dalto.

Wilt u de inschrijving liever in Word invullen en inleveren of per post versturen, klik dan linksboven op ‘Word-inschrijfformulier‘.

  • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dalto om van zijn/haar hieronder genoemde rekening, de ingevulde jaarlijkse bijdrage aangaande de Vrienden van Dalto af te schrijven.
  • Vul hier het bedrag in van uw jaarlijkse bijdrage.
  • Verzenden

    Zijn alle velden met een * ingevuld, klik dan op de knop Verzenden. Op de plaats van dit inschrijfformulier komt dan de tekst dat het formulier is verzonden. Wilt u nog een inschrijving doen, klik dan eerst op F5 om het lege formulier weer te tonen.

Nieuws

Vrienden van Dalto
/door

Nieuwsbrief Vrienden van Dalto

Nieuws o.a. over de inning van de jaarlijkse bijdrage, de bijeenkomst begin volgend jaar, de mogelijkheid weer voorstellen in te dienen en een paar foto's van een aantal gerealiseerde doelen.

Vriendenbord

20220131 Vriendenbord Dalto

Het vriendenbord, bijgewerkt tot en met 31 januari 2022.