Op deze pagina

• Deelnemerslijst

Huishoudelijk Reglement

• Inschrijfformulier online

Word-inschrijfformulier

• Nieuws

• Mail: vriendenvan@dalto.nl

Welkom!

Woensdag 10 april 2019
Familie Bom van harte welkom!

Zondag 25 november 2018
Hetty, leuk je te mogen verwelkomen!

Donderdag 22 november 2018
Ere-voorzitter Paul, welkom!

Woensdag 24 oktober 2018
Het gaat maar door! Welkom Elmer!

Dinsdag 23 oktober 2018
Erik, fijn dat je meedoet. Welkom!

Donderdag 31 augustus 2018
We beginnen het seizoen goed,
Herman welkom bij de Vrienden!

Vrijdag 18 mei 2018
Tessa en Rudo, welkom bij de Vrienden!

Dinsdag 15 mei 2018
Sjaak, Merle en Mats, welkom bij de Vrienden!

Donderdag 10 mei 2018
Mariska, Gideon en Otto, welkom bij de Vrienden!

Woensdag 4 april 2018
Sander, welkom bij de Vrienden!

Zaterdag 31 maart 2018
Het gaat maar door! Welkom Adriaan!

Vrijdag 30 maart 2018
De tachtigste Vriend heeft zich gemeld! Ingrid, welkom!

Woensdag 28 maart 2018
Guy Munneke, welkom!

Dinsdag 27 maart 2018
A. van der Klift, welkom!

Dinsdag 20 maart 2018
Aukje en Cees, welkom!

Zondag 18 maart 2018
Welkom, familie Westeneng!

Donderdag 11 januari 2018
Mooi begin van het jaar Peter, welkom!

Welkom bij de Vrienden van Dalto

De ‘Vrienden van Dalto’ zijn mensen die Dalto een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag storten. Met deze stortingen sparen zij voor bestedingen buiten de normale exploitatiebegroting van de vereniging. In het guldentijdperk, was dit de ‘Club van Honderd’, dat werd door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu al weer een aantal jaren Vrienden van Dalto.

Op deze pagina, vindt u wat algemene informatie, wie er deelnemer kunnen worden én wie u al zijn voorgegaan, het inschrijfformulier, en onderaan de berichten met nieuws over de Vrienden.

Voor heel Dalto

Het door de Vrienden van Dalto gestorte bedrag komt ten goede van de hele vereniging, van breed tot top, van Kangoeroes tot selectie. Suggesties voor de te besteden doelen kunnen op ieder moment worden ingediend door de deelnemers, door het bestuur van Dalto, door commissies, leden en ouders van jeugdleden van Dalto. Stuur daarvoor een mail naar vriendenvan@dalto.nl. Tijdens een jaarlijkse, vooral ook gezellige, bijeenkomst van de Vrienden van Dalto wordt beslist over de besteding van het gespaarde bedrag.

De gekozen doelen (er kunnen immers meer goede suggesties zijn) worden op de site bekendgemaakt. Na aanschaf zal ook het resultaat worden gepubliceerd.

Wat kost het?

U bent lid vanaf € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk. Door het inschrijfformulier in te vullen machtigt u onze penningmeester om deze bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Per bijdrage van € 50,- is één persoon deelnemer van de Vrienden van Dalto.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.

Datum van afschrijving van de bijdrage

Eenmaal per jaar is er een afschrijvingsronde. Dat geldt ook voor degene die zich  in de loop van het jaar aanmeldt. De afschrijving zal plaatsvinden in de eerste week van december.

In verband met de verwerking vragen wij u om uiterlijk 1 november, door te geven dat u wilt stoppen.

Wie kunnen deelnemen?

Zoals hierboven al vermeld, kan iedereen die Dalto een warm hart toedraagt lid worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren, oud-leden en ga zo nog maar even door. Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.
Dat geldt ook voor ondernemers, hen verwijzen wij graag door naar de pagina met Sponsorinformatie.

Deelnemers

In de rechter kolom ziet u alle deelnemers. Sinds onze eerste bijeenkomst is dit aantal fors uitgebreid. Ook in het clubhuis kunt u op een fraai bord zien wie er deelnemen. Dit bord is aangeschaft na akkoord tijdens onze eerste bijeenkomst. Alleen de deelnemers die te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op de site en/of het bord vindt u hierop terug.

Bestuur Vrienden van Dalto

Om alles rond de Vrienden van Dalto in goede banen te leiden, is er tijdens de openingsbijeenkomst een bestuur gekozen. Zij hebben onderling de taakverdeling geregeld.

• Grietzen Siedsma – voorzitter

• Margret van den Berg – secretaris

• Jan Slettenhaar

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kunt u hier inzien.

Deelnemers

Onderstaand de deelnemers op alfabetische volgorde van de achternaam.
In totaal nu 89 deelnemers (drie deelnemers staan niet vermeld).

01. Aukje Anbeek
02. Cees Anbeek
03. Agnes Bakvis
04. Ronald Bekkering
05. Simone & Victor (2x)
07. Peter & Margret van den Berg
08. Marco & Karen van den Berge
09. Jorrit Bergsma
10. Willemijn Bergsma
11. Familie Bom
12. Hans
13. Arianne Brouwer
14. Ben Brouwer
15. Benno Brouwer
16. Gerda Brouwer
17. Sylvia Brouwer-Jongsma
18. Dennis Brunt
19. Cor van Dam sr.
20. Gea van Dam-Pen
21. Nico, Ingrid, Thijn, Floor & Bas
22. Fred Dingemans
23. Douwina Dirksen
24. Nico Dorresteijn
25. Adriaan, Marlies, Bram & Lotte
26. Gerard
27. Patrick Friebel
28. Paul van de Griendt
29. Jos & Fieke van Grinsven
30. Dute & Gerard Groot Hulze (2x)
32. Elmer Groot Hulze
33. Herman van Gunst
34. Hennie Haalboom
35. H.J. Hardeman
36. Vera & Wim Heijbroek
37. Brigit ter Hoeve
38. Mark ter Hoeve
39. Peter van Houwelingen
40. André van Huisstede
41. Carola de Jong
42. Ingrid de Jong
43. Heidi de Kam
44. A.van der Klift
45. Riko Kruit
46. Guus & Truus
47. Cynthia & Nico Langewen
48. Ben & Meike & Sef & Mas
49. Erik Mansvelder
50. Sjaak & Merle & Mats
51. Robin & Patrick Meerman
52. Rene Meltzer
53. Ed van Moolenbroek
54. Guy Munneke
55. Wim Nooteboom
56. Riekje & Wietse
57. Kees & Jantina den Ouden
58. Bert en Gejo
59. Patrick en Esther Rietdijk
60. Hetty van de Sande
61. Bert & Ria Schaafsma
62. Grietzen Siedsma
63. Hennie Siedsma
64. Rene Siedsma
65. Jan Slettenhaar
66. Remi Slettenhaar
67. Sander Sonnevelt
68. Familie Sprangers
69. Ron Spruit
70. Rolf Steenbeek
71. Robert en Daphne
72. Ingrid Tiemersma
73. Peter Tiemersma
74. Rudo & Tessa
75. Familie van der Tol
76. Henry & Sjaan Valk
77. Jan & Mariska
78. Familie van Veluw
79. George Verberne
80. Christa & Henk Jan
81. Mariska, Gideon en Otto
82. Familie Westeneng
83. Ronald Westerhoff
84. Familie Wielinga
85. Guus van der Wilt
86. Familie van Witzenburg

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich online inschrijven bij de Vrienden van Dalto.

Wilt u de inschrijving liever in Word invullen en inleveren of per post versturen, klik dan linksboven op ‘Word-inschrijfformulier’.

  • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dalto om van zijn/haar hieronder genoemde rekening, de ingevulde jaarlijkse bijdrage aangaande de Vrienden van Dalto af te schrijven.
  • Vul hier het bedrag in van uw jaarlijkse bijdrage.
  • Verzenden

    Zijn alle velden met een * ingevuld, klik dan op de knop Verzenden. Op de plaats van dit inschrijfformulier komt dan de tekst dat het formulier is verzonden. Wilt u nog een inschrijving doen, klik dan eerst op F5 om het lege formulier weer te tonen.

Nieuws

Vriendenbord

Klik voor vergroting

Het vriendenbord, bijgewerkt tot en met 7 september 2018, is aan beide zijden uitgebreid zodat er weer ruim plaats is voor nieuwe vrienden.