Winkelwagen (0)

Vrienden van Dalto

Welkom bij de Vrienden van Dalto

De ‘Vrienden van Dalto’ zijn mensen die Dalto een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag storten. Met deze stortingen sparen zij voor bestedingen buiten de normale exploitatiebegroting van de vereniging. In het guldentijdperk, was dit de ‘Club van Honderd’, dat werd door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu al weer een aantal jaren Vrienden van Dalto.

Op deze pagina, vindt u wat algemene informatie, wie er deelnemer kunnen worden én wie u al zijn voorgegaan, het inschrijfformulier, en onderaan de berichten met nieuws over de Vrienden.

Voor heel Dalto

Het door de Vrienden van Dalto gestorte bedrag komt ten goede van de hele vereniging, van breed tot top, van Kangoeroes tot selectie. Suggesties voor de te besteden doelen kunnen op ieder moment worden ingediend door de deelnemers, door het bestuur van Dalto, door commissies, leden en ouders van jeugdleden van Dalto. Stuur daarvoor een mail naar vriendenvan@dalto.nl. Tijdens een jaarlijkse, vooral ook gezellige, bijeenkomst van de Vrienden van Dalto wordt beslist over de besteding van het gespaarde bedrag.

De gekozen doelen (er kunnen immers meer goede suggesties zijn) worden op de site bekendgemaakt. Na aanschaf zal ook het resultaat worden gepubliceerd.

Wat kost het?

U bent lid vanaf € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk. Door het inschrijfformulier in te vullen machtigt u onze penningmeester om deze bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Per bijdrage van € 50,- is één persoon deelnemer van de Vrienden van Dalto.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.

Datum van afschrijving van de bijdrage

Eenmaal per jaar is er een afschrijvingsronde. De afschrijving zal plaatsvinden in de loop van december. Degene die zich  in de loop van het jaar aanmeldt, zal worden gevraagd het bedrag van de deelname éénmalig handmatig over te schrijven.

In verband met de verwerking vragen wij u om uiterlijk 1 november, door te geven dat u wilt stoppen.

Wie kunnen deelnemen?

Zoals hierboven al vermeld, kan iedereen die Dalto een warm hart toedraagt lid worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren, oud-leden en ga zo nog maar even door. Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.
Dat geldt ook voor ondernemers, hen verwijzen wij graag door naar de pagina met Sponsorinformatie.

Deelnemers

In de rechter kolom ziet u alle deelnemers. Sinds onze eerste bijeenkomst is dit aantal fors uitgebreid. Ook in het clubhuis kunt u op een fraai bord zien wie er deelnemen. Dit bord is aangeschaft na akkoord tijdens onze eerste bijeenkomst. Alleen de deelnemers die te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op de site en/of het bord vindt u hier terug.

Bestuur Vrienden van Dalto

Zij hebben onderling de taakverdeling geregeld.

• Grietzen Siedsma – voorzitter
• Erik Mansvelder
• Jan Slettenhaar

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kunt u hier inzien.

Inschrijfformulier

Het online inschrijfformulier vindt u hieronder.
Wilt u liever het formulier naar uw computer downloaden, invullen en vervolgens inleveren, dan kan dat hier.

Handige links

Welkom

Woensdag 28 juni 2023
Dennis, het gaat lekker man! Welkom bij de Vrienden van Dalto!

Vrijdag 26 mei 2023
Hermen & Eva, het gaat maar door, geweldig! Welkom, jullie zijn de 105e Vriend van Dalto!

Woensdag 24 mei 2023
Vera, Rick en Boaz, samen Vriend van Dalto, welkom!

Dinsdag 16 mei 2023
‘Mooi gemiddelde met iedere maand een nieuwe Vriend’ schreef ik in maart. Ronald en Marion mooi dat jullie helpen dat gemiddelde in stand te houden. Welkom!

Vrijdag 21 april 2023
Een anonieme Vriend heeft zich aangemeld. Welkom!

Vrijdag 10 maart 2023
Welkom gebroeders Mart en Kas!

Dinsdag 21 februari 2023
Welkom bij de Vrienden Tycho!

Vrijdag 6 januari 2023
Mirjam en Theo, een mooi begin van dit nieuwe jaar. Welkom bij de Vrienden.

Ons Vriendenoverzicht

Onderstaand de deelnemers op alfabetische volgorde van de achternaam. In totaal nu 106 deelnemers. Twee deelnemers geven er de voorkeur aan niet vermeld te worden.


Eerst onze trouwe vrienden die ons de afgelopen jaren zijn ontvallen. Zij blijven zichtbaar op ons Vriendenbord en op deze pagina.

Ben Brouwer †
Cor van Dam sr †
Adri van Ginkel †
Hendrik-Jan Hardeman †
Riekje Oele †
Ingrid Tiemersma †


01. Aukje Anbeek
02. Cees Anbeek
03. Daan & Amelie
04. Michiel Barkema
05. Ronald Bekkering
06. Simone & Victor (2x)
08. Margret van den Berg
09. Peter van den Berg
10. Marco & Karen van den Berge
11. Jorrit Bergsma
12. Willemijn Bergsma
13. Familie Bom
14. Hans
15. Joran Broer
16. Arianne Brouwer
17. Benno Brouwer
18. Gerda Brouwer
19. Sylvia Brouwer-Jongsma
20. Dennis Brunt
21. Marrie Buisman
22. Hermen, Eva & Pepijn
23. Johan van Dam & Rita Pen
24. Theo en Mirjam
25. Nico, Ingrid, Thijn, Floor & Bas
26. Fred Dingemans
27. Marlies Dingemans
28. Douwina Dirksen
29. Sijtske Donkervoort
30. Hans Donkervoort
31. Adriaan, Marlies, Bram & Lotte
32. Gerard
33. Ronald & Marion Gielisse
34. Paul van de Griendt
35. Jos & Fieke van Grinsven
37. Dute & Gerard Groot Hulze (2x)
38. Elmer Groot Hulze
39. Maarten & Brenda
40. Herman van Gunst
41. Hennie Haalboom
42. Dennis den Hartog
43. Vera & Wim Heijbroek
44. Brigit ter Hoeve
45. Mark ter Hoeve
46. Peter van Houwelingen
47. André van Huisstede
48. Carola de Jong
49. Ingrid de Jong
50. Tycho Jongmans
51. Heidi de Kam
52. A.van der Klift
53. Riko Kruit
54. Cynthia & Nico Langewen
55. Fernand
56. Ben & Meike & Sef & Mas
57. Erik Mansvelder
58. Sjaak & Merle & Mats
59. Robin & Patrick Meerman
60. Rene Meltzer
61. Vera, Rick en Boaz
62. Ed van Moolenbroek
63. Guy Munneke
64. Kas & Mart van Noordenburg
65. Wim Nooteboom
66. Wietse
67. Kees & Jantina den Ouden
68. Bert en Gejo
69. Arthur van der Poel
70. DJ Rebergen
71. Patrick en Esther Rietdijk
72. Jeffrey, Bianca & Kaelijn
73. Hetty van de Sande
74. Bert & Ria Schaafsma
75. Linda Schreuders
77. Harmke & Niranyana (2x)
78. Grietzen Siedsma
79. Hennie Siedsma
80. Rene Siedsma
81. Jan Slettenhaar
82. Remi Slettenhaar
83. William, Petra, Lieke & Bente Smit
84. Sander Sonnevelt
85. Familie Sprangers
86. Ron Spruit
87. Floris & Leanne Stam
88. Lotte Steenbergen
89. Robert en Daphne
90. Peter Tiemersma
91. Rudo & Tessa
92. Familie van der Tol
93. Milo
94. Jan & Mariska
95. Familie van Veluw
96. George Verberne
97. Christa & Henk Jan
98. Mariska, Gideon en Otto
99. Familie Westeneng
100. Ronald Westerhoff
101. Familie van Westreenen
102. Familie Wielinga
103. Guus van der Wilt
104. Familie van Witzenburg
105. Anoniem
106. Anoniem

lees meer

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich online inschrijven bij de Vrienden van Dalto.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Geboortedatum
Adres
Vermelding op het deelnemersbord in het clubhuis
Vermelding op de Vrienden van Daltopagina op de site

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dalto om van zijn/haar hieronder genoemde rekening, de ingevulde jaarlijkse bijdrage aangaande de Vrienden van Dalto af te schrijven.

Vul hier het bedrag in van uw jaarlijkse bijdrage.