Op deze pagina

• Deelnemerslijst

Huishoudelijk Reglement

• Inschrijfformulier online

Word-inschrijfformulier

• Nieuws

• Mail: vriendenvan@dalto.nl

Welkom!

Vrijdag 18 mei 2018
Tessa en Rudo, welkom bij de Vrienden!

Dinsdag 15 mei 2018
Sjaak, Merle en Mats, welkom bij de Vrienden!

Donderdag 10 mei 2018
Mariska, Gideon en Otto, welkom bij de Vrienden!

Woensdag 4 april 2018
Sander, welkom bij de Vrienden!

Zaterdag 31 maart 2018
Het gaat maar door! Welkom Adriaan!

Vrijdag 30 maart 2018
De tachtigste Vriend heeft zich gemeld! Ingrid, welkom!

Woensdag 28 maart 2018
Guy Munneke, welkom!

Dinsdag 27 maart 2018
A. van der Klift, welkom!

Dinsdag 20 maart 2018
Aukje en Cees, welkom!

Zondag 18 maart 2018
Welkom, familie Westeneng!

Donderdag 11 januari 2018
Mooi begin van het jaar Peter, welkom!

Welkom bij de Vrienden van Dalto

De ‘Vrienden van Dalto’ zijn mensen die Dalto een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag storten. Met deze stortingen sparen zij voor bestedingen buiten de normale exploitatiebegroting van de vereniging. In het guldentijdperk, was dit de ‘Club van Honderd’, dat werd door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu al weer een aantal jaren Vrienden van Dalto.

Op deze pagina, vindt u wat algemene informatie, wie er deelnemer kunnen worden én wie u al zijn voorgegaan, het inschrijfformulier, en onderaan de berichten met nieuws over de Vrienden.

Voor heel Dalto

Het door de Vrienden van Dalto gestorte bedrag komt ten goede van de hele vereniging, van breed tot top, van Kangoeroes tot selectie. Suggesties voor de te besteden doelen kunnen op ieder moment worden ingediend door de deelnemers, door het bestuur van Dalto, door commissies, leden en ouders van jeugdleden van Dalto. Stuur daarvoor een mail naar vriendenvan@dalto.nl. Tijdens een jaarlijkse, vooral ook gezellige, bijeenkomst van de Vrienden van Dalto wordt beslist over de besteding van het gespaarde bedrag.

De gekozen doelen (er kunnen immers meer goede suggesties zijn) worden op de site bekendgemaakt. Na aanschaf zal ook het resultaat worden gepubliceerd.

Wat kost het?

U bent lid vanaf € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk. Door het inschrijfformulier in te vullen machtigt u onze penningmeester om deze bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Per bijdrage van € 50,- is één persoon deelnemer van de Vrienden van Dalto.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.

Datum van afschrijving van de bijdrage

Eenmaal per jaar is er een afschrijvingsronde. Dat geldt ook voor degene die zich  in de loop van het jaar aanmeldt. De afschrijving zal plaatsvinden in de eerste week van december.

In verband met de verwerking vragen wij u om uiterlijk 1 november, door te geven dat u wilt stoppen.

Wie kunnen deelnemen?

Zoals hierboven al vermeld, kan iedereen die Dalto een warm hart toedraagt lid worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren, oud-leden en ga zo nog maar even door. Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.
Dat geldt ook voor ondernemers, hen verwijzen wij graag door naar de pagina met Sponsorinformatie.

Deelnemers

In de rechter kolom ziet u alle deelnemers. Sinds onze eerste bijeenkomst is dit aantal fors uitgebreid. Ook in het clubhuis kunt u op een fraai bord zien wie er deelnemen. Dit bord is aangeschaft na akkoord tijdens onze eerste bijeenkomst. Alleen de deelnemers die te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op de site en/of het bord vindt u hierop terug.

Bestuur Vrienden van Dalto

Om alles rond de Vrienden van Dalto in goede banen te leiden, is er tijdens de openingsbijeenkomst een bestuur gekozen. Zij hebben onderling de taakverdeling geregeld.

• Grietzen Siedsma – voorzitter

• Margret van den Berg – secretaris

• Jan Slettenhaar

Huishoudelijk reglement

Tijdens de openingsbijeenkomst is er een huishoudelijk reglement vastgesteld. U kunt dat hier inzien.

Deelnemers

Onderstaand de deelnemers op alfabetische volgorde van de achternaam.
In totaal nu 85 deelnemers (vier deelnemers staan niet vermeld).

01. Aukje Anbeek
02. Cees Anbeek
03. Agnes Bakvis
04. Ronald Bekkering
05. Simone & Victor (2x)
07. Peter & Margret van den Berg
08. Marco & Karen van den Berge
09. Jorrit Bergsma
10. Willemijn Bergsma
11. Hans
12. Arianne Brouwer
13. Ben Brouwer
14. Benno Brouwer
15. Gerda Brouwer
16. Sylvia Brouwer-Jongsma
17. Dennis Brunt
18. Cor van Dam sr.
19. Gea van Dam-Pen
20. Nico, Ingrid, Thijn, Floor & Bas
21. Fred Dingemans
22. Douwina Dirksen
23. Nico Dorresteijn
24. Adriaan, Marlies, Bram & Lotte
25. Danny, Susan, Sacha & Axel
26. Gerard
27. Patrick Friebel
28. Jos & Fieke van Grinsven
29. Dute & Gerard Groot Hulze (2x)
31. Hennie Haalboom
32. H.J. Hardeman
33. Vera & Wim Heijbroek
34. Brigit ter Hoeve
35. Mark ter Hoeve
36. Peter van Houwelingen
37. André van Huisstede
38. Carola de Jong
39. Ingrid de Jong
40. Heidi de Kam
41. A.van der Klift
42. Riko Kruit
43. Guus & Truus
44. Cynthia & Nico Langewen
45. Ben & Meike & Sef & Mas
46. Sjaak & Merle & Mats
47. Robin & Patrick Meerman
48. Rene Meltzer
49. Ed van Moolenbroek
50. Guy Munneke
51. Wim Nooteboom
52. Riekje & Wietse
53. Kees & Jantina den Ouden
54. Bert en Gejo
55. Patrick en Esther Rietdijk
56. Bert & Ria Schaafsma
57. Grietzen Siedsma
58. Hennie Siedsma
59. Rene Siedsma
60. Jan Slettenhaar
61. Remi Slettenhaar
62. Sander Sonnevelt
63. Familie Sprangers
64. Ron Spruit
65. Rolf Steenbeek
66. Robert en Daphne
67. Ingrid Tiemersma
68. Peter Tiemersma
69. Rudo & Tessa
70. Familie van der Tol
71. Henry & Sjaan Valk
72. Jan & Mariska
73. Familie van Veluw
74. George Verberne
75. Christa & Henk Jan
76. Mariska, Gideon en Otto
77. Familie Westeneng
78. Ronald Westerhoff
79. Familie Wielinga
80. Guus van der Wilt
81. Familie van Witzenburg

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich online inschrijven bij de Vrienden van Dalto.

Wilt u de inschrijving liever in Word invullen en inleveren of per post versturen, klik dan linksboven op ‘Word-inschrijfformulier’.

  • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dalto om van zijn/haar hieronder genoemde rekening, de ingevulde jaarlijkse bijdrage aangaande de Vrienden van Dalto af te schrijven.
  • Vul hier het bedrag in van uw jaarlijkse bijdrage.
  • Verzenden

    Zijn alle velden met een * ingevuld, klik dan op de knop Verzenden. Op de plaats van dit inschrijfformulier komt dan de tekst dat het formulier is verzonden. Wilt u nog een inschrijving doen, klik dan eerst op F5 om het lege formulier weer te tonen.
  • Vul de getoonde tekst in. Is de tekst niet goed leesbaar, klik dan op de twee pijltjes in het bovenste blauwe vakje voor een nieuw plaatje.

Nieuws

Vrienden van Dalto
/door

Uitnodiging Vrienden van Dalto

De jaarlijkse bijeenkomst is op vrijdag 9 februari. Alle leden kunnen ideeën indienen voor besteding van het door de Vrienden gespaarde bedrag.