• SokD én BSO

SokD en BSO

De Stichting ondersteuning korfbalbeoefening Driebergen verzorgt het beheer (en het groot onderhoud) van onze veldaccommodatie, dus de velden en het clubhuis. In overleg met het verenigingsbestuur en de vrijwilligers rondom de accommodatie zijn afspraken gemaakt over het gebruik en het groot onderhoud. Zij onderhouden de contacten met de Gemeente, met andere  huurders (BSO) en maken afspraken met leveranciers en onderhoudspartijen waar dat nodig is.

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit Renze de Vries (voorzitter), Huib Rolaff (penningmeester), Willemijn Bergsma, Esther van Kooten Niekerk en Carel Wielinga (secretaris).


Het clubhuis delen we momenteel met BSO Dol Fijn. Zij maken gebruik van de accommodatie op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30 – 18.30 uur. Dit betekent dat wij in deze uren in principe geen gebruik kunnen maken van het clubhuis.

Meer informatie over het clubhuis vind je op de pagina van de Kantinecommissie.

Nieuwsberichten