Winkelwagen (0)

SokD en BSO

De Stichting ondersteuning korfbalbeoefening Driebergen verzorgt het beheer (en het groot onderhoud) van onze veldaccommodatie, dus de velden en het clubhuis. In overleg met het verenigingsbestuur en de vrijwilligers rondom de accommodatie zijn afspraken gemaakt over het gebruik en het groot onderhoud. Zij onderhouden de contacten met de Gemeente, met andere huurders (BSO) en maken afspraken met leveranciers en onderhoudspartijen waar dat nodig is.

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit Renze de Vries (voorzitter), Ronald Bekkering (penningmeester) en Carel Wielinga (secretaris).

Verhuurreglement en tarieven sportaccommodatie Dalto

De Stichting ondersteuning korfbalbeoefening Driebergen (kortweg SokD) verzorgt het beheer (en het groot onderhoud) van onze veldaccommodatie, dus de velden en het clubhuis.

Naast Dalto is BLOS Sport BSO locatie De Woerd een gebruiker van de accommodatie. De BSO huurt de accommodatie vijf dagdelen per week. Op die momenten kunnen we als Dalto geen gebruikmaken van de kantine.

Verhuur van de accommodatie aan andere partijen dan Dalto of de BSO is mogelijk op de vrije tijdstippen – dus als er geen BSO- of Dalto-activiteiten zijn.

De verhuur moet voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug stellen. De verhuur moet sportgerelateerde activiteiten betreffen. Bijvoorbeeld:

• Sportactiviteiten van Dalto of een andere vereniging;
• Een sportorganisatie die onze accommodatie wil huren, bijvoorbeeld het KNKV;
• Een school die een sportdag wil organiseren.

Voor de verhuur gelden de volgende regels en tarieven:

• Huur per dagdeel € 75 excl. BTW;
• Huur van alleen het veld zonder kantinegebruik: € 60,– per dagdeel;
• De bar en het kassasysteem moeten altijd bediend worden door een Dalto-lid of -vrijwilliger;
• De ruimte moet schoon achtergelaten worden; bij nalatigheid wordt € 50,– in rekening gebracht.

Sluitingstijd uiterlijk 23.30 uur.


BLOS Kinderopvang Daltosite

Het clubhuis delen we momenteel met BLOS Sport BSO locatie De Woerd. Zij maken gebruik van de accommodatie op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30 – 18.30 uur. Dit betekent dat wij in deze uren in principe geen gebruik kunnen maken van het clubhuis.

Meer informatie over het clubhuis vind je op de pagina van de Kantinecommissie.