Winkelwagen (0)

Webteam

Kopij, foto’s, aanvullingen, aanmerkingen, vragen over de site, stuur je naar webteam@dalto.nl.

• Kopij dient altijd voorzien te zijn van de naam van de schrijver.
• Bij foto’s dient altijd de naam van de fotograaf te worden vermeld.

Voor dringende zaken graag een app-je naar 06 – 24 62 88 89.

Hans Bömer

Hans Bömer

06 – 53 676 553

Robin

Robin Meerman

06 – 10 23 81 99

Carel Wielinga

Carel Wielinga

JanSl Webteam Dalto

Jan Slettenhaar

06 – 24 62 88 89