Winkelwagen (0)

Bijeenkomst trainersbegeleiding

Op maandagavond 30 mei vindt er weer een bijeenkomst plaats over trainersbegeleiding. Iedereen is welkom om aan te sluiten!

Aan het begin van het seizoen hebben we met de huidige trainersbegeleiders van de KT2-cursisten (korfbaltrainersopleiding) aan tafel gezeten om de kaders voor de KT2 te bespreken. Daarbij introduceerden we de Vijf inzichten van het Dalto trainerschap.

Vijf inzichten van het Dalto trainerschap

Met dezelfde groep, aangevuld met al een aantal nieuwe gezichten, willen we graag een blik werpen op volgend seizoen. Wat kunnen we vanuit de begeleiding uit de KT2-opleiding meenemen richting volgend seizoen? Waar liggen de speerpunten? En hoe pakken we dat aan? Enkele vragen waar we samen naar willen kijken en samen ook volgend seizoen willen oppakken.

Iedereen is welkom om aan te sluiten en mee te denken! Korfbalervaring is niet vereist, want als je docent of gedragsdeskundige bent of een ander beroep uitoefent dat raakvlakken heeft met training en coaching, kun je gewoon meepraten. We nodigen ook nadrukkelijk ouders en trainer-coaches uit om met ons mee te denken, omdat zij hierover ongetwijfeld ideeën over hebben.

De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 30 mei om 19.30 uur in het clubhuis op de Woerd. Wil je vooraf meer informatie? Neem dan contact op met Rick (06 44 68 09 84) of Robin (06 10 23 81 99).

Rick Memelink, Jolanda Zuijdendorp & Robin Meerman

Ander nieuws

Hemelvaart toernooi 2024

3 likes

Barhelden gezocht: er staan nog diensten open!

3 likes

Toernooien 2024

0 likes

Alle C-teams voorzien van trainers!

32 likes