Trainingsrooster zaal

Het trainingsrooster voor de zaal is bekend, lees goed de toelichting!

Het trainingsrooster voor de zaalperiode is klaar. Lees hieronder een toelichting op het trainingsrooster, want het trainingsrooster voor de zaal is anders dan die voor het veld (!).

Toelichting trainingsrooster zaal
De beschikbare zaalruimte is beperkt. Het streven is dat elk team vanaf de C-jeugd per week minimaal één keer een eigen zaaldeel tot zijn beschikking heeft. Vanwege de beperkte zaalruimte is dat voor een aantal teams helaas niet gelukt.

In het trainingsrooster is er rekening mee gehouden dat alle trainers zowel training kunnen geven als zelf kunnen trainen en dat zij daarvoor niet vier dagen per week op het veld hoeven te staan. Trainingen verschuiven is daardoor vrijwel onmogelijk.

Door de beperkte zaalruimte trainen de C1, C2, B2 en B3 twee dagen achter elkaar. We zijn ons ervan bewust dat dat, ook in verband met de belasting, niet ideaal is. Een ander trainingsrooster is echter niet mogelijk helaas en we vragen de trainers om in hun training waar mogelijk rekening te houden met de belasting voor de spelers.

Mocht er een dringende reden zijn waarom er op een bepaald moment niet getraind kan worden, dan kunnen de trainers contact opnemen met de Technische Commissie via tc@dalto.nl.

Wijzigingen ten opzichte van het veld
Op het veld hebben we meer ruimte en daarom wijkt het trainingsrooster voor het veld af van het trainingsrooster van de zaal. Dit geldt voor de C1, C2, C3, B2, B3 en A4. Zij zullen in de zaal op een andere dag trainen dan op het veld.

Talententraining
Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om op maandag een talententraining te organiseren (voor de oudere jeugd en senioren). Update: de talententraining is toegevoegd aan het trainingsrooster.

Start trainingen
Er volgt nog bericht vanaf wanneer we in de zaal beginnen met trainen.

Het trainingsrooster vind je via:
Competitie – Zaalcompetitie – Trainingstijden zaal.

De Technische Commissie