Winkelwagen (0)

Trainingsrooster zaal

Het trainingsrooster voor de zaal is bekend. Lees hieronder een toelichting op het trainingsrooster.

Uitgangspunt
Uitgangspunt is dat elk team de mogelijkheid krijgt om ten minste twee keer per week één uur te trainen.

Verdeling trainingstijden
De eerste teams spelen in de Hoofdklasse. Daarvoor is gekozen omdat de vereniging graag wil dat alle jeugdspelers spelplezier beleven en uitdagende trainingen krijgen en wedstrijden kunnen spelen. Daarvoor is het noodzakelijk om diverse competitieniveaus aan te bieden, waaronder Hoofdklasse. Vanaf de B-jeugd komt daar bij dat het belangrijk is om Hoofdklasse te spelen voor de ontwikkeling van spelers die door kunnen stromen naar de selectie.

Het spelen in de Hoofdklasse brengt met zich dat er veel getraind moet worden, omdat het niveau in die klasse relatief hoog is. Voor de jeugdteams tot en met de C-jeugd geldt – naast het uitgangspunt dat elk team ten minste twee keer per week één uur traint – daarom dat de eerste teams meer trainingsuren krijgen. Als er daarnaast meer trainingsuren beschikbaar zijn, dan worden die gelijk verdeeld over de andere jeugdteams, binnen de mogelijkheden die er zijn (denk aan beschikbaarheid trainers, zaal, e.d.). Vanaf de B-jeugd worden de trainingsuren anders verdeeld en ligt de focus op de eerste en tweede teams, omdat er vanaf die leeftijd ook geselecteerd wordt met het oog op doorstroming naar de selectie.

Beperkte zaalruimte en gevolgen daarvan
Door de toename van het aantal (jeugd)teams (drie extra teams ten opzichte van vorig seizoen) en de beperkte zaalcapaciteit, is de indeling dit zaalseizoen uiterst krap. In het trainingsrooster is er rekening mee gehouden dat alle trainers zowel training kunnen geven als zelf kunnen trainen en dat zij daarvoor niet vier dagen per week op het veld hoeven te staan. Waar dat niet mogelijk is, is dat vooraf met de trainers afgestemd. Trainingen verschuiven is hierdoor niet mogelijk.

Welke gevolgen heeft de beperkte zaalcapaciteit?

Meerdere teams in één zaaldeel
Veel teams moeten een zaaldeel in Hoenderdaal delen met een ander team. Dat is behoorlijk passen en meten. We zijn ons daarvan bewust, maar om iedereen twee keer per week te kunnen laten trainen, is dat helaas noodzakelijk. Ook voor de jongste jeugd (woensdag en vrijdag van vijf tot zes) is het passen en meten en moeten een aantal D-teams noodgedwongen van zes tot zeven gaan trainen. We hebben er daarom voor gekozen om ook gebruik te maken van de Uilenburcht op de vrijdag (woensdag was niet beschikbaar). Belangrijk is dat tassen e.d. zo veel mogelijk in het materiaalhok worden geplaatst en dat teams in de gang wachten totdat hun training start. Op die manier benutten we de beschikbare ruimte maximaal.

Wijziging trainingsdagen
Waar sommige teams op het veld op woensdag en vrijdag trainen, wordt dat in de zaal op dinsdag en donderdag. Dit geldt bijvoorbeeld voor de C4 en B3. Dit proberen we zo veel mogelijk te voorkomen omdat jeugdspelers veelal ook andere activiteiten hebben doordeweeks, maar helaas konden we hier niet aan ontkomen.

Twee dagen na elkaar trainen
De C2 traint twee keer na elkaar. We zijn ons ervan bewust dat dat, ook in verband met de belasting, niet ideaal is. Een ander trainingsrooster is echter helaas niet mogelijk en we vragen de trainers om in hun training waar mogelijk rekening te houden met de belasting voor de spelers.

Hieronder volgt per trainingslocatie nog een nadere toelichting.

Toelichting Uilenburcht Driebergen (E3 & E4)
We hebben ervoor gekozen om de E3/E4 op vrijdag in de Uilenburcht te laten trainen. Daardoor hebben we in Hoenderdaal meer ruimte. We hebben voor de E3/E4 gekozen omdat de andere E-teams trainers hebben die direct om 18.00 uur zelf trainen in Hoenderdaal. Bij de E3/E4 is dat niet het geval.

Toelichting De Breul Zeist (A3, S7 en S8)
De sporthal bij De Breul is vanaf december tot en met half februari niet beschikbaar. Dan traint Phoenix daar. Dat betekent voor die periode het volgende. De A3 gaat op dinsdag die periode naast de B3 trainen in Hoenderdaal. S7 en S8 gaan die periode om de week op maandag in Bunnik trainen, dat betekent dat S6 in die periode op maandag dus één keer in de twee weken gaat trainen. De precieze data volgen later nog.

Toelichting De Tol Bunnik (S6, S7 en S8)
We hebben in De Tol een half zaaldeel tot onze beschikking. Zie verder de toelichting over De Breul.

Toelichting De Twee Marken Maarn (selectie)
Het eerste deel van het zaalseizoen traint de selectie in Zeist. Het tweede deel van het zaalseizoen (vanaf week 5) zullen zij in De Twee Marken trainen.

Toelichting KNVB-hal Zeist (A1 en A2)
De sporthal van de KNVB-hal in Zeist is in ieder geval tot en met januari beschikbaar op de woensdag voor de A1/A2. Daarna is dat nog onzeker. Mocht de sporthal vanaf dat moment niet beschikbaar blijken te zijn, dan wordt op dat moment naar een oplossing gezocht.

Materialen
Het materiaal is overal geïnventariseerd en wordt waar nodig eind oktober aangevuld. Dat betekent dat er op elke locatie voldoende materiaal aanwezig zal zijn. Over het gebruik van de ballen volgt later nog een bericht.

Wanneer de zaal in?
Het jaarprogramma, waaronder de starten van de trainingen, is altijd terug te vinden in onze jaaragenda. De B1/B2, A1/A2, S3, S4, S5 en S6 trainen vanaf maandag 23 oktober in de zaal (een apart programma voor die week volgt nog), de andere teams starten in de week van maandag 30 oktober.

Vragen
Met eventuele vragen kunnen trainers terecht bij Robin Meerman (tc@dalto.nl).

Het trainingsrooster vind je via: Competitie – Trainingsrooster (vergeet niet ‘zaal’ te selecteren).

Namens de Technische Commissie

Pieter, René & Robin

Ander nieuws

Er is een nieuw bericht geplaatst

4 likes

Update Technische Commissie

3 likes

Trainerscafé over terug- en vooruitblikken op een seizoen

2 likes

NK Veldkorfbal op 22 juni 2024, hulp gevraagd!

1 likes