Trainingsrooster veld

Het trainingsrooster voor het veld is bekend. Lees hieronder een toelichting op het trainingsrooster.

Vanaf wanneer geldt dit trainingsrooster?
Dit trainingsrooster geldt vanaf maandag 27 juni voor de laatste twee weken van het huidige seizoen én voor de veldperiode van seizoen 2022/2023. Vanaf de week van maandag 11 juli is er gelegenheid tot zomertrainen.

Uitgangspunt
Uitgangspunt is dat elk team de mogelijkheid krijgt om ten minste twee keer per week één uur te trainen.

Verdeling trainingstijden
De eerste teams spelen in de Hoofdklasse. Daarvoor is gekozen omdat de vereniging graag wil dat alle jeugdspelers spelplezier beleven en uitdagende trainingen krijgen en wedstrijden kunnen spelen. Daarvoor is het noodzakelijk om diverse competitieniveaus aan te bieden, waaronder Hoofdklasse. Vanaf de B-jeugd komt daar bij dat het belangrijk is om Hoofdklasse te spelen voor de ontwikkeling van spelers die door kunnen stromen naar de selectie.

Het spelen in de Hoofdklasse brengt met zich dat er veel getraind moet worden, omdat het niveau in die klasse relatief hoog is. Voor de jeugdteams tot en met de C-jeugd geldt – naast het uitgangspunt dat elk team ten minste twee keer per week één uur traint – daarom dat de eerste teams meer trainingsuren krijgen. Als er daarnaast meer trainingsuren beschikbaar zijn, dan worden die gelijk verdeeld over de andere jeugdteams, binnen de mogelijkheden die er zijn (denk aan beschikbaarheid trainers, veld, e.d.). Vanaf de B-jeugd worden de trainingsuren anders verdeeld en ligt de focus op de eerste en tweede teams, omdat er vanaf die leeftijd ook geselecteerd wordt met het oog op doorstroming naar de selectie.

Concreet betekent dit voor het trainingsrooster dat de C2 en C3 om de week op vrijdag anderhalf uur trainen: de ene week traint de C2 anderhalf uur op vrijdag en de andere week de C3.

Toelichting trainingsrooster
We hebben bij het trainingsrooster voor het veld geprobeerd om een zo goed mogelijk rooster in elkaar te zetten Het trainingsrooster is ook afgestemd met de trainer-coaches. In dit trainingsrooster is er rekening mee gehouden dat alle trainers zowel training kunnen geven als zelf kunnen trainen en dat zij daarvoor niet vier dagen per week op het veld hoeven te staan. We moeten er daarnaast rekening mee houden dat de BSO op een aantal dagen tot half zeven gebruikmaakt van het sportpark. Daardoor kunnen we op maandag, dinsdag en donderdag pas om 19.00 uur starten met de trainingen. Er vindt nog overleg plaats of op maandagavond een talententraining plaats kan vinden voor de selectie.

Het trainingsrooster vind je via:
Competitie – Veldcompetitie – Trainingstijden veld

De Technische Commissie