Winkelwagen (0)

Ben’s Blog #9 “Kort” bijpraten

Ben's blog - Dalto

Het is alweer een tijdje terug, maar stil zitten we in het bestuur allerminst. Op veel vlakken zijn we actief, maar het betreft met name, voor nu, onzichtbaar werk. Ik praat jullie weer even “kort” bij.

Voortgang Landelijke Eenheid
Even een korte samenvatting van de voorgeschiedenis. In maart 2022 werd bekend dat de LE zijn pijlen heeft gericht op sportaccommodatie de Woerd om daar het nationale politiecentrum te bouwen. Om de optie te inventariseren heeft de LE bij de gemeente een haalbaarheidsvraag neergelegd. Dalto (en daarmee ook de SOKD) heeft vanaf dag 1 het standpunt ingenomen om niet te verhuizen tenzij… Waarbij tenzij staat voor een goede alternatieve locatie binnen de dorpskern Driebergen, welke daarnaast voldoet aan ons verlanglijstje qua inrichting.

Stand van zaken is dat er op dit moment geen geschikte locatie is binnen de dorpskern en dat wat ons betreft daarmee ook het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Het haalbaarheidsonderzoek ligt naar verwachting eind 2022 voor bij de raad om daar begin 2023 een oordeel over te vellen: kansrijk, kansarm of nader te onderzoeken. Afgelopen week (6/9) zijn we (verenigingen de Woerd) bijgepraat door wethouder Boonzaaijer. Op 8/9 zijn er vragen gesteld in de raad door CDA en BVH. Heb je vragen over het proces meld je dan bij Carel Wielinga namens de SOKD of bij ondergetekende namens de vereniging.

Herinrichting accommodatie
Binnen het lopende proces met de LE, hebben we er bewust voor gekozen om verder te gaan met de ontwikkeling van het huidige sportpark, want er moet het nodige gebeuren EN er liggen de nodige kansen. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het hoofdveld (veld 1) en veld 2 in een belabberde staat verkeren. Samen met de gemeente en SOKD kijken we naar vervanging op korte termijn. De inzet is om veld 2 te splitsen in twee reguliere korfbalvelden. Met het herinrichten van het sportpark ontstaan ook andere kansen. Waarover later meer.

Start van het seizoen TC & samenwerking Midlandia
Het seizoen is inmiddels van start gegaan, maar onderschat niet welke effort er ook dit jaar weer in heeft gezeten vanuit de TC om: trainers te vinden voor alle teams, teams compleet te krijgen, aan alle wensen en eisen te voldoen, etc. Met inachtneming van de beperkingen (beschikbaarheid trainers, ruimte en alle individuele verzoeken) is het toch weer gelukt om een teamindeling te maken.

Voor de zomer ontving ik van collegavoorzitter Huub Boerman van Midlandia een noodoproep. Het zag er naar uit dat er geen seniorenteams meer actief zouden zijn bij Midlandia. Daarmee zou al het kader verdwijnen. Op een aantal vlakken hebben we de samenwerking inmiddels gevonden. Zo konden jullie lezen dat een aantal spelers van Midlandia bij onze A3 aansluiten.

Wil ik afsluiten met de opmerking dat we te allen tijde op zoek zijn naar versterking van het vrijwilligerskader: bar, trainers, coördinatoren en natuurlijk een mooie plek in het bestuur.

Tot snel weer op het veld!

Geel-zwarte groet, 

Ben Mansvelder
voorzitter Dalto/Klaverblad Verzekeringen

Gerelateerde nieuwsberichten

Zaterdag is de mooiste dag van de week

13 likes

Ben’s blog: een korte update!

9 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s Blog: verkorte versie van een hoop ontwikkelingen

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s blog: bij Dalto kun je altijd sporten, altijd!

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s Blog #9 “Kort” bijpraten

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s Blog #8: Bijpraten over zaken die spelen

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s Blog #7: Terug van weg geweest

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #6

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #5

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #4

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #3

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #2

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #1

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s blog: “Winnen op alle vlakken.”

0 likes